Czym różni się AGV od AMR?

Mastrading.pl » Blog » Czym różni się AGV od AMR?

Automatyzacja logistyki wewnętrznej w firmie pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów ludzkich. Po co wykorzystywać zasoby pracowników do przemieszczania ładunków z punktu A do punktu B, skoro można zautomatyzować ten proces i sprawić, by pracownicy skupili się na działaniach o wyższej wartości, a transport ładunków realizować za pomocą automatycznego systemu transportu wewnętrznego ładunków, który nie potrzebują operatorów.

W dobie Przemysłu 4.0, automatyczne systemy transportu wewnętrznego znajdują szerokie zastosowanie w obszarze automatyzacji procesów. Współczesne automatyczne systemy transportu mogą być dostosowane do potrzeb zakładu produkcyjnego lub magazynu i współpracować m.in. z systemem lokalizacji obiektów w przestrzeni hal produkcyjnych/magazynów, mogą też łączyć się np. z systemem ERP i programem WMS do zarządzania magazynem.

Głównym obszarem automatyzacji transportu wewnętrznego ładunków są duże i średnie firmy produkcyjne oraz duże centra logistyczne nastawione na ciągłą optymalizację swojej działalności.

Do niedawna do automatyzacji zadań transportu wewnętrznego ładunków w przedsiębiorstwach były wykorzystywane systemy przenośników, wózki transferowe poruszające się po szynie oraz wózki AGV (Automatic Guided Vehicles).

Wózek sterowany automatycznie (AGV) to rodzaj bezzałogowego pojazdu, który porusza się po obiekcie, podążając zestawem wcześniej określonych ścieżek. Wózki AGV są produkowane od 1950 roku i nadal rozwijane i unowocześniane, dlatego do dziś mają wiele zastosowań w nowoczesnym środowisku produkcyjnym lub magazynowym.

Jednak ze względu na wysokie koszty początkowe i długi czas zwrotu z inwestycji (ROI) z wózków AGV korzystały głównie duże przedsiębiorstwa do realizacji powtarzalnych transportów ładunków na wytyczonych stałych trasach.

Obecnie do automatyzacji zadań transportu wewnętrznego co raz częściej korzysta się z autonomicznych robotów mobilnych AMR (Autonomous Mobile Robots), które często są bardziej opłacalne, a ich elastyczność jest zdecydowanie większa.

Zarówno wózki AGV, jak i roboty AMR zapewniają transport wewnętrzny ładunków z punktu A do punktu B, ale na tym podobieństwa się kończą.

Zasadnicza różnica między wózkami AGV a robotami AMR polega na sposobie sterowania i nawigowania:

Automatyczne wózki AGV (Automatic Guided Vehicles)Autonomiczne roboty mobilne AMR (Autonomous Mobile Robots)
  Do nawigacji wymagana jest rozległa i często kosztowna infrastruktura, a podczas jej budowy może być zakłócony proces produkcyjny.   Wózki AGV poruszają się tylko po stałej, uprzednio wytyczonej trasie, a zmiana trasy w przyszłości wiąże się z modernizacją infrastruktury i dodatkowymi kosztami.   Metody sterowania wózkami AGV można podzielić na dwie grupy:   – budowa fizycznej ścieżki umieszczonej pod posadzką lub na powierzchni posadzki, wzdłuż której ma poruszać się pojazd (pętla indukcyjna, taśma refleksyjna albo ferromagnetyczna naklejona na posadzce); – bez fizycznej ścieżki, polegająca na przemieszczaniu się wózka wzdłuż dowolnej trasy, która istnieje w pamięci układu sterowania wózka (sterowanie wizyjne, nawigacja laserowa, LIDAR).   Wózek AGV może wykryć przeszkodę napotkaną na swojej trasie, ale nie jest w stanie jej ominąć, więc zatrzyma się i będzie czekał aż przeszkoda nie zostanie usunięta.      Do nawigacji nie jest wymagana budowa specjalnej infrastruktury dlatego wdrożenie jest szybkie i bez zakłóceń procesu produkcyjnego.   Roboty AMR wykorzystują do nawigacji albo wgraną mapę obiektu, albo wstępnie załadowane rysunki obiektu po którym się poruszają i dostosowują swoją trasę na podstawie danych zbieranych z otoczenia w czasie rzeczywistym, a także z systemu ERP lub oprogramowania WMS.   Roboty AMR wykorzystują dane z kamer, wbudowanych czujników i skanerów laserowych, a także zaawansowane oprogramowanie i sztuczną inteligencję, które umożliwiają skanowanie otoczenia i wybór najbardziej efektywnej trasy do celu. Dlatego robot AMR działa całkowicie autonomicznie i jeśli przed nim pojawią się przeszkoda (np. inny wózek widłowy, paleta, człowiek i td.), AMR bezpiecznie manewruje wybierając alternatywną trasę.   Zmiana trasy robota AMR lub dostarczenie ładunku w inne miejsce odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu i nie wymaga specyficznych umiejętności.    

Zarówno automatyczne wózki AGV jak autonomiczne roboty AMR mają swoje wady i zalety.

Wózki AGV mogą być lepszym rozwiązaniem dla firm w których rzadko zachodzą zmiany pod względem wytwarzanych produktów, przepływu pracy operacyjnej lub siły roboczej.

Jeżeli jednak w firmie zachodzą częste zmiany w przepływie materiałów, stacjach roboczych lub asortymencie produktów, te zmiany wymagają inteligentniejszego robota, który może się dostosować do aktualnych potrzeb.

Firma Mas Trading posiada w swojej ofercie wszystkie dostępne obecnie na rynku technologie i rozwiązania do automatyzacji transportu wewnętrznego produktów i ładunków:

– systemy przenośników (również do transportu pionowego produktów: spirale, windy)

– wózki transferowe poruszające się po szynie

– automatyczne wózki AGV

– autonomiczne roboty AMR

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, budowie, dostarczaniu i integrowaniu systemów automatyzacji transportu wewnętrznego oraz pakowania produktów dla firm produkcyjnych i centrum logistycznych w kraju i za granicą.