Jak zminimalizować koszty logistyki w firmie?

Mastrading.pl » Blog » Jak zminimalizować koszty logistyki w firmie?

Logistyka to kluczowy element w prowadzeniu działalności biznesowej, bez której wiele przedsiębiorstw nie byłoby w stanie funkcjonować. Jednakże koszty związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją produktów są często jednym z największych wydatków firmy. Dlatego też konieczne jest skuteczne zarządzanie logistyką i minimalizowanie jej kosztów,  by móc oferować konkurencyjne ceny, zapewnić wysoką jakość usług, a jednocześnie osiągać założone zyski i utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Oto kilka sposobów, które pozwolą na minimalizację ponoszonych kosztów logistycznych w firmie.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej

Każdy przedsiębiorca, który chce zoptymalizować koszty logistyki w swojej firmie, powinien uwzględnić kilka elementów. Jedną z części kosztów logistycznych są koszty związane z magazynowaniem. Koncentrując się na wydatkach związanych bezpośrednio z magazynowaniem, należy wyróżnić koszty związane z wynajmem i utrzymaniem powierzchni magazynowej, wyposażeniem magazynu, zatrudnieniem pracowników, przechowywaniem towarów oraz ewentualne błędy, które wpływają na zwiększenie kosztów magazynowania.

Firma wykorzystująca magazyny – niezależnie od tego, czy są one jej własnością, czy też są wynajmowane – czasami nie zwraca uwagi na to, jak przestrzeń, za którą płaci, jest wykorzystywana. W rezultacie, choć firma płaci dużo za dysponowanie przestrzenią, towar jest źle rozłożony w konkretnym magazynie, co prowadzi do strat finansowych. Właściwe rozmieszczenie produktów w magazynie jest istotnym elementem w logistce, pozwalającym zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej. Wymaga to pewnych działań, jak chociażby zastosowania magazynków do palet, przenośników paletowych, przenośników opakowań zbiorczych oraz innych maszyn pakujących kompletnych linii pakujących.

Automatyzacja procesów end of line

End-of-line to etap produkcji, który odbywa się po zakończeniu produkcji danego produktu, ale przed wysyłką towaru do klienta. Należą do niego takie działania, jak pakowanie, etykietowanie, sortowanie, magazynowanie, a ich automatyzacja może znacznie pomóc w minimalizowaniu kosztów logistyki w firmie. Innowacyjne rozwiązania w postaci maszyn pakujących oraz linii pakujących, pozwalają bowiem zwiększać wydajność, oszczędzać czas i minimalizować ponoszone koszty, co z kolei przekłada się na zwiększenie końcowych zysków. Automatyzacja procesów end of line swoim zakresem obejmować może wiele działań – foliowanie palet, paletyzację i depaletyzację, obracanie i podmienianie palet, znakowanie, wagopakowanie, paskowanie i bandowanie, pakowanie zbiorcze i wiele innych, przy czym możliwe jest zastosowanie kompleksowych rozwiązań, jak i ich konkretnych części, będąc rozwiązaniem niezwykle elastycznym, a jednocześnie unikatowym – indywidualnie dopasowanym do potrzeb każdej firmy.

Optymalizacja transportu

Optymalizacja transportu to jedna z kluczowych metod redukcji kosztów logistyki w firmie. Można ją osiągnąć na kilka sposobów – przede wszystkim dokładnie planując wszystkie trasy, odpowiednio grupując zamówienia. Być może uda się połączyć dwa transporty w jeden lub zmienić plan trasy tak, aby w czasie jednego przejazdu móc dostarczyć lub odebrać więcej towarów. 

To jednak nie wszystko, bowiem optymalizacja transportu zaczyna się już od dobrego pakowania i zabezpieczenia towaru, przygotowując go do transportu. Koszty transportu towarów można zredukować chociażby pakując pojedyncze produkty w dedykowane opakowania na wymiar, a następnie w opakowania zbiorcze, np. kartony, które z kolei można ułożyć na paletach. Takie rozwiązanie pozwala zarówno na łatwiejsze magazynowanie, jak i transport, bowiem pozwala na przewóz większej ilości ładunku. Niezwykle ważne jest także właściwe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem podczas transportu.

Tutaj także doskonałym rozwiązaniem będzie wykorzystanie najnowszych technologii. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kartoniarki, foliarki, owijarki do palet, maszyny pakujące w folię, tunele termokurczliwe i wiele innych, przyczyni się zarówno do optymalizacji procesu pakowania i magazynowania, jak i transportu, pozwalając na zminimalizowanie jego kosztów.     

Outsorcing

Szukając oszczędności, warto rozważyć także outsourcing, który obejmować może jedynie poszczególne elementy, takie jak magazynowanie, dystrybucję, transport i inne, bądź też wszystkie razem. Pełna obsługa logistyczna przez jedną firmę zapewnia sprawną komunikację i efektywny przepływ informacji, co w konsekwencji prowadzi do oszczędności. Lepszym rozwiązaniem jest bowiem przekazanie większości obowiązków jednej firmie, niż korzystanie z usług kilku firm, bowiem im mniejsza liczba pośredników, tym niższe koszty.

Outsourcing obejmować może także monitorowanie, identyfikowanie oraz eliminowanie źródeł nadmiernych kosztów, poprzez ulepszanie poszczególnych procesów – zarówno produkcyjnych, jak i transportowych oraz logistycznych – poprzez wprowadzanie rozwiązań sprzyjających optymalizacji działań firmy, takich jak automatyczne linie pakujące.

Lintegra to przedsiębiorstwo, które skutecznie wspiera zakłady produkcyjne w optymalizacji poszczególnych procesów produkcji, zwłaszcza procesów pakowania. Szukamy skutecznych rozwiązań, jak najlepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego Klienta. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie wydajności, zachowanie najwyższej jakości oraz minimalizacja kosztów, w tym kosztów logistyki. Naszą misją jest wsparcie i uczestnictwo w ewolucji technologicznej firm, a dzięki temu przyczynianie się do poprawy ich konkurencyjności na rynku gospodarczym.