Producent przetworów warzywnych: Korona

Mastrading.pl » Realizacje » Producent przetworów warzywnych: Korona

Automatyczna Linia konfekcjonowania pieczarek całych i krojonych w:

 • Słoiki szklane 220 ml, 314 ml, 370 ml, 580 ml, 720 ml, 1.700 ml, 4.250 ml
 • Puszki metalowe 345 ml, 489 ml, 2.940 ml
 • Automatyczny depaletyzator warstwowy pustych opakowań
 • Grawitacyjny system przedmuchiwania pustych puszek parą wodną
 • W pełni automatyczna kieszeniowa maszyna rotacyjna dozująca i napełniająca z 28 teleskopami wraz systemem zasypu surowca
 • Laminarna przepływowa nalewaka zalewy
 • Automatyczna zakrętarka do słoików
 • Automatyczna zamykarka atmosferyczna do puszek z 6 głowicami
 • Myjka do napełnionych i zamkniętych pojemników
 • Maszyna do załadunku słoików i puszek do koszy autoklawowych
 • Maszyna do rozładunku koszy autoklawowych

Ze względu na znaczy wzrost zdolności produkcyjnych, klient zdecydował się na zainwestowanie w nowoczesną linię konfekcjonowania, która pozwoliłaby na zautomatyzowanie tego procesu, ograniczenie zatrudnienia oraz zapewnienie wysokiej jakości przetworzonych produktów. Ze względu na wymagania obiorców, wyzwaniem dla tej linii było zapewnienie uniwersalności (pakowanie w słoiki i puszki) oraz możliwość obsłużenia bardzo zróżnicowanych wielkości używanych pojemników. Lina konfekcjonowania pieczarek została zaprojektowana i wykonana dla wydajności 2 tony grzybów (całych lub krojonych) i 12.000 pojemników na godzinę.

Korona Mushroom Union jest największym węgierskim producentem pieczarek. Większość produkcji jest dostarczana do odbiorców w stanie świeżym, jednakże ok 20 procent grzybów zostaje przetworzonych.