Roleski – linia pakowania

Mastrading.pl » Realizacje » Roleski – linia pakowania

Wspólnie z firmą Roleski, MAS Trading zrealizował projekt pełnej automatyzacji dwóch linii pakowania przypraw mokrych w Zakładzie w Zbylitowskiej Górze.

 Podobnie jak wiele innych producentów, firma Roleski miała problemy z dostępnością pracowników do wykonywania prostych prac fizycznych przy pakowaniu produkcji i stąd zdecydowała się na zautomatyzowanie tego procesu. Cały projekt pakowania został rozszerzony o automatyczną paletyzację tacek i kartonów oraz foliowanie pełnych palet.

Szczególnym wyzwaniem dla realizacji projektu była ograniczona ilość miejsca w hali przeznaczonej do tego celu oraz jej mała wysokość. Innym wyzwaniem była mnogość i różnorodność formatów pakowania, co wymagało dostarczenia maszyn o specjalnej konstrukcji pozwalających na obsłużenie tych wszystkich przy jednocześnie najkrótszym czasem przezbrojenia pomiędzy nimi.   Aby móc zmieścić całą instalację, MAS Trading wspólnie ze swoimi partnerami, firmą Zorpack z Hiszpanii, roTeg z Niemiec oraz Lachenmeier z Danii, przygotował unikalny projekt linii pakującej.

Kompletny projekt składa się z automatycznej kontroli prawidłowości założenia zakrętki na butelkach lub słoikach, maszyny do formowania tacek kartonowych i pakowania na nich pojemników z produktem i obkurczania folią termokurczliwą, maszyny do automatycznego pakowania pojemników w kartony typu wrap around, systemu przenoszenia opakowań na wysokości 2,5 m do obszaru paletyzacji, automatycznego paletyzatora układającego tacki i kartony z produktami równolegle na dwóch paletach, systemu przenośników dostarczających pełne palety do foliowania, automatycznej foliarki kapturowej Stretch.

Zainstalowanie tej linii pozwoliło na wprowadzenie znacznych oszczędności na kosztach materiałów opakowaniowych. Dodatkowym efektem przeprowadzonej automatyzacji procesu pakowania, okazała się możliwość pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej urządzeń procesowych oraz linii rozlewniczych tych produktów. Wysokowydajne maszyny dostarczona przez MAS Trading, pozwoliła na przeszło 30 procentowy wzrost zdolności produkcyjnych na linii pakowania w stosunku do operacji manualnych.

Biorąc pod uwagę, te czynniki, po uruchomieniu linii i faktycznym zweryfikowaniu wcześniejszych założeń teoretycznych okazało się, że okres zwrotu z inwestycji jest wyjątkowo krótki i atrakcyjny dla inwestora.
 

MAS Trading wyraża wdzięczność p. Markowi Roleskiemu, właścicielowi firmy, oraz jej kierownictwu za zaufanie. Jesteśmy dumni, że spełniliśmy oczekiwania naszego klienta i nie zawiedliśmy okazanego nam zaufania.